Codeigniter ve Form Validation

codeigniter framework’un form validation sınıfının kullanıım ile ilgili basit bir örnek.

Not: sadece sınıfın kullanımı ile ilgili diğer gereksiz şeyler yok maalesef

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
//form_validation sıfınını yükle
$this->load->library('form_validation');
 
//validation kurallarını ayarla
$this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'trim|required');
$this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'trim|required|valid_email');
$this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'trim|required|callback_validate');
 
//hata formatını ayarla
$this->form_validation->set_error_delimiters('<div class="error">','</div>');
 
//hata mesajlarını ayarla, default olarak ingilizce mesajlar var ehehe
$this->form_validation->set_message('required', '%s lazım abi'); //%s değişkenin ismi
$this->form_validation->set_message('valid_email', 'düzgün mail girsene abi pls ltf tşk');
//kendi fonksiyonumuz için de mesaj ayarlayabiliriz
$this->form_validation->set_message('validate', 'yassak');
 
//kendi yazdığımız fonksiyonları da validation'da kullanabiliriz; callback prefix'i ile birlikte
function validate($input)
{
$retVal = FALSE;
if($input < 10) $retVal = TRUE;
return $retVal;
}
 
//validate et!
if ($this->form_validation->run() == FALSE)
{
//validation başarısız oldu! gerekeni yap!
echo validation_errors();
}
else
{
//validation başarılı oldu!
}