jQuery ve Mootools Birarada

Güzel güzel çakışmadan kullanılıyor şöyle ki:

var j = jQuery.noConflict( );

evet bundan sonra jquery’ye erişmek istediğimizde $ yerine j harfini kullanıyoruz.

j("id").click(function()
{
    alert('hede');
});