ASP .NET’te session ve cookie

ASP .NET’te versiyon 3.5 itibariyle:

Session:

    Session.Add("session_ismi","session_değeri"); //session'a bir değer atar
    Session.Timeout = 10; //session süresi, varsayılan 20 dakika
    Session.Abandon(); //session'ı hemencecik siler böle
    Response.Write(Session["session_ismi"]); //session'daki değeri yazdırır
    Response.Write(Session.sessionID); //sessionId'sini yazdırır

Cookie:

    Response.Cookies("cookie_ismi") = cookie_değeri; //cookie'ye değer atar
    Response.Write(Request.Cookies("cookie_ismi").Value.ToString()); //cookie'deki değeri yazdırır

Elbette burada

Response.Write

yerine sunucu kontrollerini de yazabiliriz evet.