Mysql’de View

View’ler sanal tablolar aslında. Belirli tablolardan belirli alanları almaya yarar. Bir nevi filtreleme ya da veriyi aldığı tablolara dinamik olarak referans sağlama aparatıdır. veri barındırmaz sadece referans gösterir.

CREATE VIEW customer_view AS customer.name, customer.surname FROM customers