apache web sunucusunda klasör içeriklerinin görüntülenmesini engellemek

Herhangi bir .htaccess dosyası ya da apache config dosyasına (vhost’lar için kendi config dosyalarına) aşağıdaki komutun yazılması gerekiyor.

<directory {DOCUMENT_ROOT}>
   Options -Indexes
</directory>