PHP gercek IP adresini alma

PHP’de proxy uzerinden gelen isteklerin esasen hangi IP’den geldigini bulmaya yarayan bir metod.

private function getRealIpAddr(){
 
        $ip = false;
 
        if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
            $ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
        }elseif(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){
            $ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
        }else {
            $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        }
 
        return $ip;
    }